Färgstarkt på Lindholmen

 

Kuggen ligger som en utsmetad färgklick, en virvelvind fast i ett ögonblick, mellan de rektangulära tegelhusen på Lindholmen i Göteborg. Fasaden består av glasserad terrakotta och en skärm glider som ett solur längs väggarna.


”Den ska ju vara lite av en proletär” säger Jonas Edblad på Wingårdh Arkitektkontor och berättar att man från början tänkt sig en mildare färgsättning. ”Men så var vi där ute en gråmulen dag och tänkte, kan man inte göra något roligare? Vi började experimentera med färgskalan. Vi gick och diskuterade och hittade ett höstlöv med gröna stick i. Så vi började testa olika gröna kulörer, och kände att det lyfte alla de andra kulörerna också. En lycklig slump” säger Edblad.


Triangulära fönster maximerar mängden naturligt ljus. Den rörliga skärmen i lackerat stål på byggnadens utsida ger skydd mot solen där det bäst behövs. Hela konstruktionen är gradvis förskjuten mot söder och ger delar av de undre våningarna skugga. Solpaneler på taket sluter cirkeln av långsiktiga lösningar. Med en energiförbrukning på 60 kilowatt per kvadratmeter och år uppfyller Kuggen utan svårighet kraven för 'Green Building'.


”Den största utmaningen har varit att integrera alla system. Att arbeta med belysning och ventilation för att få en produkt som är totalt integrerad. Jag tror det är så man kommer jobba mycket mer i framtiden, med huset som system. Så att man inte har en jättebra fasad men traditionella lysarmaturer. Då glömmer stänga av elen när man går och ventilationen står och puttrar för mycket.” säger Edblad.


Byggnadsarbetet inleds före årsskiftet och Kuggen ska etappvis tas i bruk från mars 2011.

Artikeln publicerades i RUM i december 2009