Linked Hybrid - ihoplänkad ministad

 

Linked Hybrid, ”the open city within the city”, invigdes nyligen efter sex års intensivt arbete. Linked Hybrid är belägen vägg i vägg med Beijings gamla stadsmur, sträcker sig över 220,000 kvm och reser sig hög mot skyarna i den överbefolkade staden.


Komplexet består av 750 lägenheter, affärer, hotell, biografer, dagis, skola och grönområden. New York-baserade Steven Holl Architects, som har fler spektakulära projekt på gång i Kina under de närmaste åren, hoppas att området ska bli en naturlig och stimulerande mötesplats och locka till sig människor från den enorma stadens alla hörn.


I importerad demokratisk anda är de många takterrasserna på områdets magnifika skyskrapor öppna för allmänheten. På gatuplan finns parker, pooler och torg. Grönområden sprider ut sig högt och lågt i den futuristiska ministaden som tycks ha allt att erbjuda. Inom området finns få bilvägar. Mikro-urbanistiska passager flätar istället samman komplexets olika delar och bildar sociala knytpunkter på marknivå.


Även om området präglas av skarpa linjer har minimalismen fått stå tillbaka för en komplex lager-på-lager konstruktion där olika sektioner länkas till varandra i ett föränderligt och oregelbundet mönster. Färg har använts sparsamt men strategiskt. Våning 12-18 i de många skraporna har blivit tilldelade multifunktionella 'skybridges' som inte bara länkar byggnaderna till varandra utan som även fått bli lokaler till gym, pooler, caféer och affärer. På kvällen lyser dessa broar i mörkret och färgreflektioner studsar mellan väggarna och speglas i gatunivåns relativt stora vattenmassor. Hissarna transporterar inte bara boende och besökare uppåt utan kan även röra sig i sidled mellan de ultramoderna tinnarna och tornen.


Fördjupningar för geotermisk energi sträcker sig100 meter ner under området, ger svalka på sommaren och värme på vinter och är det första i sitt slag i den kinesiska huvudstaden. Klimatlösningen gör  byggnaderna till ett av de största gröna bostadsområden i världen. Steven Holl Architects hoppas på 'Gold Rating' av den amerikanska miljöcertifikatsorganisationen LEED.  

Artikeln publicerades i RUM i oktober 2009