Center of formation in renewable energy sources

 

Det Madrid-baserade arkitektkontoret A-cero, under ledning av Joaquín Torres och Rafael Llamazares, har vunnit uppdraget att bygga det ambitiösa och påkostade Center of Formation in Renewable Energy Sources i Murcia i sydöstra Spanien.


Byggnaden sträcker sig över 9000 kvm, innefattar kontor, föreläsningssalar, bibliotek och multimedia-rum och kommer, som namnet antyder, att användas för forskning inom långsiktiga och förnyelsebara energikällor.


Arkitekterna som ligger bakom utformningen ville undvika att skapa skarpa linjer som spelar ut byggnaden mot landskapet. Istället valde man en relativt låg och strömlinjeformad struktur som  delvis suddar ut gränserna mellan bebyggelsen och den orörda marken. För att vidare integrera anläggningen med omgivningen låter man växtligheten klättra upp, över och in mellan byggnadens olika delar. Tydliga men diskreta höjningar och sänkningar i utformningen fångar betraktarens uppmärksamhet och skapar dynamik. Den täta grönskan slätar över och jämnar ut i ett intressant samspel mellan människa och natur.

Anläggningen är utrustad med takpaneler vars funktion påminner om en öppen spis. Het luft samlas på insidan och kan sedan släppas in, för att värma upp byggnaden, eller ut, för att låta luften cirkulera. Ett avancerat ventilationssystem gör så att den del av byggnaden som ligger under jord alltid, oberoende av årstiden, håller samma temperatur.


A-cero har tidigare utmärk sig på hemmaplan med ultramoderna radhus i Madrid och internationellt med vackra, vita villor i Dominikanska Republiken. De lämnade också nyligen in ett förslag till ett spektakulärt museum i Oslo.

Artikeln publicerades i RUM i december 2009