Samtidskonsten ska ta plats i Umeå

 

Umeå blir kulturhuvudstad år 2014. Man tar över stafettpinnen från Marseille som är värd 2013 och initiativet ska präglas av delaktighet och medskapande. Den övergripande ambitionen är att involvera professionella aktörer såväl som övriga intresserade. Stort fokus läggs på att inspirera barn och ungdomar till kreativt skapande. Inom konsten har man valt att lägga tyngdpunkten på samtiden och kontemporär verksamhet utan att för den sakens skull förlora det historiska perspektivet.


”Bland de projektidéer som finns nu så har vi valt att fokusera på den samtida konsten. Det beror på att de som ingår i referensgrupperna kommer från bland annat Bildmuseet och Konsthögskolan och andra institutioner som är hemmahörande i samtiden. Sedan kommer det säkert, när vi får perspektiv på det här, att komma upp initiativ där man inkluderar konst ur ett historiskt perspektiv.” säger Lars Sahlin, Konstintendent Umeå Kommun.


Planeringen inför kulturhuvudstadsåret baseras på de åtta samiska årstiderna. Man inleder med vårvinterns uppvaknande, vårens återvändande och vårsommarens växande. Därefter följer sommarens vila och kontemplation, höstsommarens skördetid och höstens befruktning. Året avslutas med höstvinterns vandring och vinterns vårdande.


Arbetet inför Umeås stora kulturår präglas av den open source-metod som de senaste åren kommit att definiera stadens kreativa liv och kulturella skapande. I praktiken innebär det att man öppnar de kulturella källkoderna, producerar kultur i en kreativ process där alla kan känna sig manade att bidra, och bistår en homogen grupp skapare med både medel och motivation. Man är angelägen om, förutom att satsa stort på lokal bildkonst, scenkonst och fotografi, att involvera arkitektur, digitalt skapande och akademisk forskning på den kreativa arenan.


Inflytelserika institutioner som Kulturverket och Umeå Universitet konkretiserar detta genom att låta barn och ungdomar och professionella aktörer samarbeta på lika villkor. De unga får materialisera de ursprungliga idéerna som sedan vidarearbetas av konstnärer, musiker, skådespelare och fotografer.


”Vi vill att barn ska jobba tillsammans med arkitekter, designers och konstvetare. De unga får berätta hur de tänker sig Umeå i framtiden och sedan får de professionella gestalta barnens idéer. Det är ett projekt som vi kommer börja med redan 2011 genom att involvera folk och starta en del 'försöksverksamhet'.” säger Mikael Wiberg, docent och universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå Universitet.


Etablerade nordliga konstinstitutioner som Bildmuseet, vars verksamhet präglas av internationell samtidskonst och upptäcktsfärder i visuell kultur, kommer att bidra med ett globalt perspektiv genom sina många konstnärliga samarbeten i Nord- och Sydamerika och Asien. Galleri Andersson/Sandström kommer försvara sin position som ett av nordens mest framstående privata gallerier. Den internationellt uppmärksammade skulpturparken Umedalen Skulptur har gjort galleriet till en betydande aktör inom utomhuskonst och offentliga utsmyckningar och kommer att ha en central roll under 2014.


Som utbildningsinstitution vill man på Umeå Universitet sudda ut gränserna mellan olika former av kreativitet. Man vill föra samman konst, arkitektur och digitalt skapande.


”Syftet är att sammanföra och sammansmälta.” säger Wiberg. ”Teknik är ett material precis som tyg eller sten i skapandet av något större. Då blir det naturligt att jobba ihop med konstnärer för att skapa  en helhet, nå ett uttryck. Gränserna håller definitivt på att suddas ut. Detta är en ambition som vi alltid har haft.”


Arbetet inför Umeås år i den kulturella världens rampljus har inletts men ännu finns det mycket kvar att göra.


Största utmaningen?


”Att skapa förutsättningar för den samtida konsten och ge den det utrymme som jag tycker att den förtjänar. Det finns ju många andra områden som kommer att göra anspråk på det. Det känns angeläget att vara på alerten för att kunna balansera det här så att konsten får så stort utrymme som möjligt.” säger Sahlin.


”Och att jobba i stor skala och med bred spridning. Att vända sig utåt, att skapa gehör och delaktighet. Det är ännu tidigt men jag tycker att vi står väl förbredda.” säger Wiberg.

Artikeln publicerades i Konstnären 3.2009

Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014. 400 miljoner kronor ska plöjas ner i kultur. Stadens konstinstitutioner vässar klorna för att ge samtidskonsten utrymme. Men mest skapande ska barnen stå för.