Designpalats till Skottland

 

De brittiska öarnas mesta konstinstitution, Victoria & Albert Museum i London, planerar att expandera till Skottland. Inom fem år ska den skottska kuststaden Dundee kunna stoltsera med sitt eget magnifika konst- och designpalats. 


V&A Dundee kommer sträcka sig över 6200 kvm och kostnaden för bygget uppskattas till £42.5 miljoner (ungefär 502 miljoner kronor). Institutionen ska ha ett tydligt fokus på modern design och arkitektur. I ett ambitiöst upprustningsinitiativ för området planeras, i anslutning till museet, breda boulevarder och grönområden.


Som en rik men snål faster har V&A i London klargjort att Dundee-museet inte kan vänta sig någon ekonomisk hjälp. Däremot ska de två museerna ha ett kreativt samarbete, en gemensam identitet och delad filosofi.


Dundee-museet kommer istället att få en betydande, men ännu inte offentliggjord, summa från den skottska regeringen. Utöver det hjälper Heritage Lottery Fund till och museet kan även, förutsatt att ansökan godkänns, räkna med EU-pengar. Projektet hämtar inspiration från New York och Guggenheim som 1997 öppnade en systerinstitution i spanska Bilbao och bidrog på så sätt till att ge nytt liv till en stad som, liksom Dundee, var präglad av nedlagda industrier och arbetslöshet. Dundee anses ha potential att utvecklas till en konstnärlig och kreativ knytpunkt på den skottska kusten.

Institutionens fokus kommer att ligga på arkitektur, grafisk- och produkt design, fotografi, mode och smycken. Dundee med sina knappt 150,000 invånare hoppas med detta storslagna initiativ att locka till sig över 130,000 besökare per år och skapa 850 nya heltidstjänster.
Artikeln publicerades i RUM i september 2009