Växjö Skatepark

 

Arkitekten Markus Wassberg fick i maj uppdraget att rita en skateboardpark som skulle fungera som ungdomsgård och samtidigt bli en tilldragande mötesplats för många. Till sitt förfogande hade han 900 kvm parkyta, 3 miljoner kommunala kronor och ett gäng hängivna asfaltsbarn.

  

Arbetet har nu inletts för den strömlinjeformade betongkloss som förenar streetkultur med modern arkitektur. Skateparken inleder det enorma upprustningsprojekt som planeras för Spetsamossen i Växjö och som bland annat innefattar nya dammar, boulebanor och lekparker.

”Det bästa med det här jobbet är att tillsammans med aktiva skejtare bygga deras drömanläggning, att få vara med och skapa denhär typen av brukbar konst. Skateboard är ju under konstant utveckling så det är viktigt att vara lyhörd och låta skejtarna ha sista ordet. Min funktion blir att säkra en sammanhängande enhet”, säger Wassberg.

En enkel och tidlös design som garanterar rolig åkning och en inspirerande miljö under lång tid framöver är projektets ledmotiv. ”Området ska bli en del av stadens kulturutbud”, menar Wassberg.


För kommunala pengar måste förtjänas. ”Som regel är det nog alltid svårt att få kommunen att finansiera ett projekt som detta, men finns det eldsjälar så finns det också möjligheter. Det är föreningen vaxjoskate.se som varit drivkraften bakom. Kravet från kommunen var att vi skulle skapa en plats som riktade sig till alla invånare.” säger Wassberg. Med det introduceras sporten också för en bredare publik.


”Skateboard är ju för många icke-skejtare fascinerande och man stannar gärna upp och betraktar. Detta var jätteviktigt att ta vara på. Sittplatserna löper nästan hela vägen runt den interna delen, själva skateområdet. Parken skall vara tilldragande. Den största utmaningen var att vi inte vet hur det kommer se ut i resten av området.” Skateparken står färdig i slutet av sommaren. Hela renoveringsarbetet av Spetsamossen avslutas 2015.
Plats: Spetsamossen i Växjö


Area: 900 m2


Material: Betong och stål


Beställare: Växjö kommun


Ritad av: Pivotech. Markus Wassberg,

Arkitekt & John Magnusson, Projektledare


Entreprenör: NCC & Newline


Byggstart: 090525Artikeln publicerades i RUM i juli 2009